GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHO
THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
THẾ HỆ MỚI

CHÚNG TÔI BIẾT BẠN ĐANG CÓ
MỘT SẢN PHẨM TỐT VÀ
THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN CẦN
ĐƯỢC THU HÚT VÀ TỎA SÁNG HƠN

KHÁM PHÁ CÁC KHU VỰC GIẢI PHÁP TẠI

 • 01
  TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
  THƯƠNG HIỆU
 • 02
  XÂY DỰNG CONCEPT
  THƯƠNG HIỆU
 • 03
  XÂY DỰNG NHẬN DIỆN
  THƯƠNG HIỆU
 • 04
  THIẾT KẾ BAO BÌ
 • 05
  THIẾT KẾ KHÔNG GIAN
  THƯƠNG HIỆU
 • 06
  XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
  TRUYỀN THÔNG

VÀ CÁCH CHÚNG TÔI TẠO NÊN MỘT THIẾT KẾ TỐT

01

NGHIÊN CỨU
CƠ BẢN

Mọi thiết kế tốt đều bắt đầu từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thương hiệu, sản phẩm, đối thủ, khách hàng tiềm năng để đưa ra định hướng phù hợp nhất.
02

NGHIÊN CỨU
CHUYÊN SÂU

Concept thiết kế là kết quả đúc kết từ nghiên cứu chuyên sâu và cũng là nền tảng vững chắc để triển khai thiết kế đáp ứng cho mục tiêu của thương hiệu và sản phẩm.
03

TRIỂN KHAI
THIẾT KẾ

Với Concept đúng đắn, thiết kế tốt ra đời với sự nhất quán về phong cách, nhận diện thương hiệu trên mọi điểm chạm thị giác, từ logo, bao bì cho đến không gian trải nghiệm.
04

TIẾN HÀNH
SẢN XUẤT

Tại giai đoạn này, thiết kế sẽ được bàn giao cho đội ngũ sản xuất với những chỉ định chính xác nhằm đảm bảo thành phẩm cuối cùng được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất, giảm thiểu mọi rủi ro.

THIẾT KẾ TỐT KHÔNG THỂ ĐƯỢC TẠO RA MỘT MÌNH

Creative

Bắt đầu thiết kế tốt của bạn cùng

error: Content is protected !!